Välkommen till Osaby Säteri

Storslagna salonger & salar, svindlande natur och enorm historisk charm
- välkommen till Osaby, ett säteri mitt i Smålands trolska skogar. 

På Osaby har personligheter utan dess like levt och verkat sedan tidigt fjortonhundratal. Idag hälsar vi, 
både nya och gamla ägare, dig välkommen att bli en del av säteriets månghundraåriga historia. Välj en
kategori ovan och utforska allt som Osaby rymmer. 

Välkommen!

Majja & Kajsa med personal